Skip Navigation LinksProiect

Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice”
Proiect co-finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională

”Investiții pentru viitorul dumneavoastră”

„SISTEM INFORMATIC INTEGRAT PENTRU MANAGEMENTUL
RELAȚIEI CU CLIENȚII”

Proiect cofinaţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională

Programul Operaţional Creşterea Competitivităţii Economice (POSCCE)
Axa prioritară 3. Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor pentru sectoarele privat şi public
Domeniul Major de Intervenţie 3. Susţinerea e-economiei
Operaţiunea 1.Sprijin pentru sisteme TIC integrate si alte aplicatii pt afaceri Apel.nr.2

Scopul principal al proiectului constă în creşterea eficienţei firmei prin reorganizarea proceselor interne pe baza unui sistem informatic integrat, care încurajează inovarea şi oferă sprijin pentru îmbunătăţirea deciziilor managementului.

Sistemul informatic integrat implementat prin proiect constituie un instrument care sta la baza unei strategii de afaceri competitive, axată pe optimizarea proceselor interne ca premisă pentru dezvoltarea afacerii, pe managementul relaţiei cu clienţii şi pe promovarea unui sistem de management organizaţional performant.

Rezultatele generate prin implementarea soluţiei de informatizare rezidă în: automatizarea fluxurilor operaţionale la nivelul firmei, îmbunătăţirea performanţei financiare prin creşterea profitului şi a cifrei de afaceri, îmbunătăţirea calităţii serviciilor oferite.


Proiectul se implementează în Municipiul Braşov, pe o durată de 8 luni, 29.10.203 – 02.07.2014.

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea
Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii
Europene sau a Guvernului României.